Zasady ogólne

 

Zasady ogólne

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z serwisu ogłoszeniowego www.wyspiarz.co.uk, zwanego dalej Serwisem.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany poniższego regulaminu, o czym poinformuje użytkowników na łamach strony Wyspiarz.
Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji i w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach dokonywanych przez użytkowników. Administracja Serwisu nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z zasobów strony Wyspiarz.co.uk, zatem zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas finalizowania transakcji. Użytkownik dokonuje transakcji na własne ryzyko. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem angielskim oraz polskim.

Serwis nie pobiera żadnych opłat lub prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta.

Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.

Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze.

Zawartość Serwisu nie może być wykorzystywana do dalszej publikacji na innych stronach bądź w jakimkolwiek innym formacie bez pisemnej zgody administratora Serwisu.

 

Rejestracja UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownikiem serwisu może być pełnoletnia osoba fizyczna, czyli osoba, która ma ukończone 18 lat.
2. Za zarejestrowanego użytkownika uważa się:
- osobę, która poprawnie wypełniła formularz rejestracyjny oraz po potwierdziła adres email.
- po zalogowaniu się osoby przy pomocy kont Facebook, Google lub OpenID
- osobę, która dodała ogłoszenie bez zakładania konta i potwierdziła adres email.
3. Akceptując swoje dane w procesie rejestracji przyszły użytkownik potwierdza zgodność podanych danych ze stanem faktycznym oraz stwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki  regulaminu.

 

Warunki zamieszczania ogłoszeń

Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń. Całkowitą odpowiedzialność za treść zamieszczonego ogłoszenia bierze na siebie użytkownik Serwisu.

1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa. Zabronione jest zamieszczanie treść obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
2. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń:

- które są niezgodne z prawem polskim, brytyjskim lub europejskim,
- które łamią którykolwiek z punktów regulamiu niniejszego serwisu,
- o tej samej treści wielokrotnie (z wyłączeniem różnych regionów),
- sprzecznych z charakterem serwisu,
- w niewłaściwych kategoriach.
- reklamujących inne portale ogłoszeniowe

 

Usunięcie ogłoszenia

1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia, które łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
2. Opłaty za promocje ogłoszeń, które zostaną usunięte ze względów regulaminowych nie podlegają zwrotowi.
3. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii ogłoszenia, które zostanie umieszczone w niewłaściwej kategorii.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do nieinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

 

Usunięcie konta użytkownika

1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika:
- który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu,
- którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla serwisu.
2. Serwis zastrzega sobie prawo do nieinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

 

Definicje ogłoszeń

1.Ogłoszenia standardowe
Ogłoszenia standardowe publikowane nieodpłatnie, znajdują się na białym tle. W celu lepszej widoczności ogłoszenia użytkownik może wyróżnić je kolorem czy też podbić na początek listy danej kategorii w każdej chwili od dodania ogłoszenia. Zamieszczając lub edytując ogłoszenie system poinformuje, jaki jest aktualny koszt usługi wyróżnienia kolorem. Opłaty dokonuje się poprzez system płatności paypal. Ogłoszenia takie ukażą się automatycznie po zatwierdzeniu wpłaty.
Wszystkie ogłoszenia standardowe są aktywne i widoczne w Serwisie przez 7dni, po czym użytkownik ma możliwość przedłużenia, wyróżnienia lub usunięcia ogłoszenia.

2. Ogłoszenie wyróżnione
Ogłoszenia publikowane są w kolejności dodania, ostatnio nadane jest widoczne na początku listy kategorii ogłoszeń wyróżnionych top oznaczone kolorem.

3.Ogłoszenia podświetlone
Ogłoszenia wyróżnione publikowane są w kolejności nadania, ostatnio nadane jest widoczne na początku kategorii ogłoszeń wyróżnionych zaraz pod ogłoszeniami wyróżnionymi top.

 

4. Ogłoszenia priorytetowe
Ogłoszenia priorytetowe są wyświetlane nad ogłoszeniami standartowymi w kategoriach ogłoszeń. Każd nowe ogłoszenie priorytetowe trafia na góre listy ogłoszeń priorytetowych.

 

Płatności

Płatności obsługiwane są przez firmę Paypal, która oferuje bezpieczne i wygodne formy płatności.
Dane kart płatniczych, dane osobowe i inne dane wymagane do wykonania płatności systemem Paypal nie są dostępne dla administratorów serwisu i są przetwarzane wyłącznie przez firmę Paypal, która jest odpowiedzialna za pobranie odpowiedniej opłaty.
Serwis Wyspiarz.co.uk nie ma dostępu oraz nie przechowuje danych kart płatniczych. Jedynymi danymi dotyczącymi płatności, przechowywanymi przez serwis są numery autoryzacji transakcji.

 

Prywatność

Serwis zapewnia pełne zasady prywatności i nie udziela osobom trzecim żadnych danych osobowych udzielonych  w procesie rejestracji.
Dane osobowe oraz tele-adresowe firm, instytucji i osób prywatnych, podawane przy dodawaniu ogłoszeń, są dostępne dla wszystkich użytkowników Serwisu  ze względu na ofertowy charakter usługi. Nie ma możliwości zabezpieczenia ich przed osobami prywatnymi, firmami i instytucjami, dlatego dane te nie podlegają  Prywatności.
Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości email, których dane kontaktowe uzyskane zostały w wyniku działalności prowadzonej przez firmę. Należy przez to rozumieć wszelkie niezapowiedziane wcześniej informacje, które są jednak ściśle związane z działalnością Serwisu np:  zmiany w serwisie, promocje, oferty reklamowe.

 

Postanowienia końcowe

Użytkownicy Serwisu Wyspiarz.co.uk zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Anglii prawa. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.